Kategoria A2

Kategoria A2 to kurs prawo jazdy dla tych, którzy kochają motocykle!

Kategoria A2 skierowana jest dla osób, które ukończyły 18 lat (na kurs można zapisać się już 3 miesiące przed urodzinami)!

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii A2 należy posiadać profil kandydata na kierowcę oraz zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie szkolenia. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 25 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami, którymi można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM

Kurs składa się z części teoretycznej – 30 godzin (lekcyjnych). Podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane z kodeksem ruchu drogowego i poruszaniem się w ruchu drogowym. Prowadzone są także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uwaga! Osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii A1 są zwolnione z tej części!

Część praktyczna to 20 godzin (zegarowych), w czasie których kursant ćwiczy swoje umiejętności na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim pod okiem instruktora.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na motocyklach: Yamaha MT-07 oraz Suzuki Gladius.