Kurs instruktora nauki jazdy podstawowy

Najlepsze szkolenia na instruktora nauki jazdy w Krakowie!

Kurs na instruktora nauki jazdy początkowy to szkolenie dla tych, którzy ubiegają się o uprawnienia po raz pierwszy.

Kurs instruktora nauki jazdy początkowy składa się z dwóch części:

  1. część teoretyczną
  2. część praktyczna – 55 godzin + ilość godzin w zależności od kategorii, dla której mają zostać wydane uprawnienia.
kategoria prawa jazdy ilość godzin
A 10
B, B+E, C, T 30
C+E, D+E 15
D 25

 

W ramach części praktycznej, osoba szkolona:

  • uczestniczy w wykładach na kursie prawa jazdy, podczas zajęć prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia
  • uczestniczy w zajęciach praktycznych (tzw. jazdy obserwacyjne)
  • przygotowuje prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
  • bierze udział w zajęciach z taktyki jazdy realizowanych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Szczegółowy harmonogram szkolenia, z uwzględnieniem przedmiotów oraz liczby godzin przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp nazwa przedmiotu liczba godzin
teoretycznych praktycznych
1 psychologia 10
2 metodyka nauczania 50
3 prawo o ruchu drogowym 30
4 technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu 18
5 bezpieczeństwo ruchu drogowego 10
6 zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6
7 technika i taktyka jazdy 2 5
8 praktyka instruktorska 4 50
130

 

Organizacja szkolenia:

Zajęcia odbywają się w filii OES przy ul. Krupniczej 34/1.

Część teoretyczna odbywa się w trybie weekendowym (zajęcia piątek, sobota, niedziela).

Część praktyczna – ustalana indywidualnie z osobą szkoloną.

Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) teoretycznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Egzamin państwowy składa się z trzech etapów:

  1. egzamin testowy
  2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
  3. egzamin na placu manewrowym: omówienie i wykonanie wylosowanego manewru

Biuro OES, ul. Krupnicza 34/1
tel. 12 422 09 44

tel. kom. 507 977 760
e-mail:biurokrupnicza@oes.com.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Formularz wiadomości: