Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES z siedzibą w ul. Wrocławska 48 , 30-011 Kraków

2) kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: mariusz.szczepanik@oes.com.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w udzielenia odpowiedzi / nawiązania* kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile nie stanowią inaczej przepisy prawa.

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brak możliwości nawiązania kontaktu / udzielenia odpowiedzi

9) Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;