nauka jazdy Kraków 4

Jak zapisać się na kurs?

Zostań kursantem w najlepszej szkole jazdy w Krakowie!

Jak zapisać się na kurs?

Aby móc rozpocząć kurs prawa jazdy należy utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który to należy przedstawić w biurze ośrodka jeszcze przed rozpoczęciem kursu.

W celu założenia PKK, należy skompletować następujące dokumenty, czyli:

1 x wyraźną, aktualną i kolorową fotografia – (jak do dowodu osobistego) o wym. 3,5 x 4,5 cm – jak do dowodu osobistego;
wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w naszych biurach lub w urzędzie);
dowód osobisty, a dla osób nieposiadających dowodu osobistego i obcokrajowców
– paszport z potwierdzeniem adresu zameldowania na terenie naszego kraju pobrane z Urzędu Miasta lub Gminy lub zaświadczeniem z uczelni, że osoba studiuje od co najmniej 6 miesięcy;

zgoda rodzica/opiekuna (druk do pobrania na stronie lub w biurach ośrodka);
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami danej kategorii wydane na podstawie art. 75 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kandydatów na kierowców i kierowców- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ U NAS;
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dotyczy kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E). Orzeczenie powinno być wydane w trybie art. 82 ust. 1, pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami – MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ U NAS; ksero posiadanego dotychczas prawa jazdy (jeżeli jest)
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w odpowiednim do swojego adresu zameldowania organie wydającym prawo jazdy (Wydziale Komunikacji) – dodatkowo Nasz ośrodek również zakłada profil w Państwa imieniu

Zapraszamy również do naszych biur, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat szkoleń, pomogą w wypełnieniu dokumentów, dobiorą najdogodniejszy dla Państwa kurs, a po przedstawieniu oferty i Państwa akceptacji – pomogą zapisać się na zajęcia!
Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki kursów – gdzie można wybrać sobie dogodną lokalizację zajęć oraz tryb kursu.
Zapisu na kurs można również dokonać on-line! A w zamian za to spotka Państwa niespodzianka! *** 1 godzina jazdy gratis do wykorzystania za równo w trakcie kursu jak również przed egzaminem państwowym *** (dot. kat. B)

Nie wiedzą Państwo na jaki kurs się zapisać? Zapraszamy do naszych biur, a my rozwiejemy Państwa wątpliwości przygotowując ofertę kursu indywidualnie przystosowanego do Państwa potrzeb! Również u Nas każdy kurs można rozłożyć na nieoprocentowane, dogodne dla Państwa raty!

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z wybraną placówką.