Diagnosta samochodowy – kursy

Diagnosta samochodowy – kursy

Chcesz pracować w stacji kontroli pojazdów i przeprowadzać badania techniczne pojazdów? Zapraszamy na szkolenie w OESie. Diagnosta samochodowy to oferta właśnie dla Ciebie!

Każdy, kto chce wykonywać pracę diagnosty samochodowego, zobowiązany jest na mocy Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, do uzyskania uprawnień w ramach szkolenia diagnosta samochodowy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które spełniają jedno z następujących wymagań:

  • posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych o specjalności samochodowej oraz udokumentowane 6 – miesięczne praktyki w stacji kontroli pojazdów albo w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
  • posiadają wykształcenie średnie techniczne – specjalność samochodowa oraz mają udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
  • posiadają wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
  • posiadają wykształcenie średnie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego.

W OESie kurs na diagnostę samochodowego organizowany jest w następujących formach:

  • szkolenie podstawowe – skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę w stacji kontroli pojazdów. Aby uzyskać uprawnienia należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin Państwowy przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego w Warszawie.
  • szkolenie specjalistyczne – to oferta dla tych, którzy uzyskali już uprawnienia diagnosty samochodowego i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o kolejne części. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym – obok konieczności spełniania warunków ogólnych przyjęcia na kurs – osoba musi mieć ukończony kurs dla diagnostów samochodowych podstawowy
  • kurs przygotowujący do egzaminu – to kurs dla tych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe dla diagnostów samochodowych, bądź szkolenie specjalistyczne, a chcą powtórzyć lub utrwalić wiadomości przyswojone podczas kursu przed samym egzaminem kwalifikacyjnym.

Szkolenie diagnosta samochodowy w OESie gwarantuje uzyskanie pełnej i rzetelnej wiedzy w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów oraz właściwej interpretacji przepisów.

Szczegółowy plan szkolenia dla kursu diagnosta samochodowy do sprawdzenia w zakładce Diagnosta samochodowy.