Przygotowanie do egzaminu na Diagnostę samochodowego

Szkolenie skierowane jest dla osób, które ukończyły Kurs na Diagnostę Samochodowego
Aby uzyskać uprawnienia należy zdać egzamin Państwowy przed komisją powołaną przez dyrektora Transportu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Celem tego kursu jest powtórzenie i utrwalenie nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej przed samym egzaminem Państwowym.

Szkolenie odbywać się będzie w weekend poprzedzający wyznaczony przez Transport Dozoru Technicznego termin egzaminu kwalifikacyjnego.

Zakres kursu został podzielony na część teoretyczną i praktyczną, dla Państwa wygody na odrębne dni.

Dzień 1
w godzinach od 9:00 do 15:00

Przygotowanie do egzaminu teoretycznego.

Omówienie około 30 różnych przykładowych opisówek między innymi:

 • przeliczanie wskaźnika skuteczności hamowania
 • badanie hamulców opóźnieniomierzem
 • badanie pojazdów typu ADR
 • autobusu 100 km/h
 • zmiana pojazdu
 • badanie światłości świateł
 • i wiele innych

Dzień 2
w godzinach od 9:00 do 15:00

Przygotowanie do egzaminu praktycznego.

 • omówienie badania pojazdu, poszczególnych jego układów zgodnie z wymaganiami na egzaminie,
 • szczegółowe omówienie zakresu okresowego badania technicznego pojazdu,
 • sprawdzanie oraz ocena prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu szczegółowe omówienie zakresu dodatkowego badania technicznego pojazdów oraz wymaganych dokumentów do przeprowadzenia badania,
 • wypełnianie dokumentów stosowanych przez diagnostów podczas badania.