Kurs HDS

Kurs HDS lub kurs operatora żurawia przeładunkowego, to szkolenie dla osób, które pracują w transporcie drogowym i chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia do załadunku.

Kurs HDS to szkolenie, na które mogą zapisać się osoby:

 • posiadające prawo jazdy kategorii C
 • jeżeli kursant posiada tylko prawo jazdy kategorii B – może przystąpić do szkolenia, ale musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie będzie poruszał się pojazdami powyżej 3,5 t, dopóki nie otrzyma prawa jazdy kategorii C
 • ukończyły 18 lat
 • ukończyły szkołę podstawową 8 – klasową lub gimnazjum.

Wyróżnia się 4 rodzaje żurawi:

 • stacjonarne
 • przenośne HDS
 • samojezdne
 • wieżowe/ budowlane

W OESie prowadzimy kurs dla żurawia typu przenośnego HDS.

Kurs HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej

Część teoretyczna obejmuje następującą tematykę:

 • budowa i obsługa żurawi
 • urządzenia zabezpieczające wykorzystywane w żurawiach
 • wyposażenie elektryczne
 • obowiązki i zadania operatora żurawia
 • BHP
 • dozór techniczny nad urządzeniami

Część praktyczna obejmuje 16 godzin.

Zakończenie szkolenia:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu kandydaci otrzymują odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienia.

Kraków, ul. Dietla 49/21
tel. 12 422 99 66
tel. kom. 509 704 174
e-mail:biurodietla@oes.com.pl