Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

To szkolenie, kierowane do osób, które chcą uzyskać przeszkolenie pedagogiczne uprawniające do praktycznej nauki zawodu. Program szkolenia kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Na kurs mogą zapisać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat
  • posiadają wykształcenie minimum 8 – klasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zajęcia z zakresu:

  • psychologii – 20 godzin
  • pedagogiki – 20 godzin
  • metodyki – 30 godzin

Część praktyczna kursu – to 10 godzin praktyki metodycznej w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez wykładowców z przygotowaniem merytorycznym i praktyką zawodową. Zajęcia te odbywają się w ramach zajęć dostępnych w bazie dydaktycznej ośrodka.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego upoważnia osobę szkoloną do podejścia do egzaminu zewnętrznego.

Egzamin państwowy składa się z:

  • części pisemnej (psychologia, pedagogika, metodyka)
  • części praktycznej (kursant omawia zajęcia – np. sposób realizacji, metodykę, dobór celów)