Kategoria A

Prawo jazdy kategoria A

Kategoria A to szkolenie dla tych, dla których motocykle to pasja!

Kategoria A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii A należy posiadać profil kandydata na kierowcę oraz zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie szkolenia. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Kurs prawo jazdy kategorii A to szkolenie dla osób, które:

  • ukończyły 24 lata (na kurs można zapisać się mając 23 lata i 9 miesięcy)
  • lub jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A2 od minimum dwóch lat – wówczas może przystąpić do kursu w wieku 20 lat (21 lat i 9 miesięcy)

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – 30 godzin lekcyjnych, obejmujących zagadnienia związane z kodeksem drogowym, poruszaniem się w ruchu miejskim oraz ćwiczenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uwaga! Osoby, które ukończyły kurs i posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub A2 – są zwolnione z tej części!
  • część praktyczna
    •  20 godzin zegarowych ćwiczeń na placu manewrowym i w ruchu miejskim, które prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego instruktora,
    • dla osób, które posiadają prawo jazdy kategorii A1 lub A2 – część praktyczna to również 20 godzin.