Kategoria A2

Prawo jazdy kategoria A2

Kategoria A2 to kurs prawo jazdy dla tych, którzy kochają motocykle!

Kategoria A2 skierowana jest dla osób, które ukończyły 18 lat (na kurs można zapisać się już 3 miesiące przed urodzinami)!

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii A2 należy posiadać profil kandydata na kierowcę oraz zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie szkolenia. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 25 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami, którymi można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM

Kurs składa się z części teoretycznej – 30 godzin (lekcyjnych). Podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane z kodeksem ruchu drogowego i poruszaniem się w ruchu drogowym. Prowadzone są także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uwaga! Osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii A1 są zwolnione z tej części!

Część praktyczna to 20 godzin (zegarowych), w czasie których kursant ćwiczy swoje umiejętności na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim pod okiem instruktora.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na motocyklach: Yamaha MT-07