Kategoria AM

Prawo jazdy kategoria AM

Jeśli chcesz nauczyć się dobrze jeździć na skuterze zapraszamy na kurs prawo jazdy kategorii AM do OESu! Kategoria AM zastąpiła w roku 2013 kartę motorowerową.

Kategoria AM uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

  • motorowerem
  • skuterem
  • czterokołowcem lekkim, którego masa całkowita nie przekracza 350 kg, a maksymalna prędkość jest nie większa niż 45 km/h.

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii AM należy posiadać profil kandydata na kierowcę oraz zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie szkolenia. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. zakres szkolenia na kategorię AM musi składać się minimum z 5 godzin teorii oraz 5 godzin praktyki.

Aby jeszcze lepiej przygotować naszych kursantów do egzaminu państwowego, kurs prawo jazdy kategorii AM w OESie to 30 godzin zajęć teoretycznych (jednostką dydaktyczną jest godzina lekcyjna = 45 min) oraz 10 godzin praktyki. W części teoretycznej, obok podstawowych zagadnień związanych z przepisami ruchu drogowego, poruszane są również kwestie związane z eksploatacją motoroweru oraz bezpieczeństwa w poruszaniu się po drodze.

Część praktyczna – 10 godzin (zegarowych) – obejmuje jazdę w ruchu miejskim oraz zajęcia na placu manewrowym. Zajęcia praktyczne prowadzone są pod okiem doświadczonego instruktora.

Zajęcia w części praktycznej realizowane są Romecie ZK 50 – takim samym, na jakim odbywają się egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który przeprowadzany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas egzaminu państwowego. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego oznacza zakończenie kursu.

Ze szczegółami dotyczącymi zadań egzaminacyjnych, które należy wykonać na placu manewrowym można zapoznać się na naszej stronie poświęconej szkoleniom motocyklowym MotoOES .