Kategoria B

Prawo jazdy kategoria B

Masz już 18 lat? Do urodzin pozostało Ci już mniej niż 3 miesiące? W takim razie już możesz zapisać się i rozpocząć kurs! Szukasz profesjonalnego kursu prawa jazdy kategorii B w Krakowie? Zapraszamy do OESu, u nas kategoria B to kilka rodzajów kursów, znajdź ten najbardziej odpowiedni dla Ciebie!

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t (wyłączając autobus i motocykl)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii B należy posiadać profil kandydata na kierowcę oraz zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie szkolenia. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Szkolenie podstawowe przy kursie na kategorię B – w wersji klasycznej – składa się z:

 • części teoretycznej – 30 godzin (lekcyjnych)
 • części praktycznej – 30 godzin (zegarowych)

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z ruchem drogowym, przepisami oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Część praktyczna – to jazdy z instruktorem w ruchu miejskim oraz ćwiczenie umiejętności na placu manewrowym.

Prawo jazdy kategorii B można realizować również w jednym z następujących wariantów:

 • kurs rozszerzony I – to oferta skierowana dla osób, które podczas kursu chcą więcej uwagi poświęcić na część praktyczną szkolenia. Obok standardowych 30 godzin zajęć teoretycznych oferujemy tu 40 godzin zajęć praktycznych. Dzięki większej ilości jazd nasi kursanci jeszcze lepiej przygotowują się do egzaminu oraz szlifują swoje umiejętności pod okiem profesjonalnego instruktora.
 • kurs rozszerzony II – w tej wersji kursu oferujemy 30 godzin zajęć teoretycznych oraz aż 50 godzin zajęć praktycznych
 • kurs przyspieszony – to szkolenie dla tych, którym zależy na czasie, liczba godzin w ramach kursu to 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Całe szkolenie  nie trwa dłużej niż 6 tygodni! Przy czym warunkiem jest tu konieczność zapisu na kurs z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 • kurs indywidualny –  teoria realizowana jest w formie e-learningu. Cena kursu uwzględnia 2 godziny indywidualnych konsultacji z wykładowcą, a część praktyczna to 34 godziny jazd
 • kurs w języku angielskim – to oferta skierowana przede wszystkim do obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce, spełniają wymagania zapisane w ustawie i chcą przystąpić do kursu prawo jazdy w Krakowie. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.
kierunek kariera
kierunek kariera

Zobacz jak wygląda egzamin praktyczny!

Plac manewrowy KIA RIO