Kategoria B+E

Posiadasz już prawo jazdy kategorii B, ale potrzebujesz jeździć z przyczepą? Kategoria B+E pozwoli Ci rozszerzyć swoje uprawnienia!

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą bądź przyczepami

Do uzyskania prawa jazdy kategorii B+E na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należy:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać prawo jazdy kategorii B

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii B+E należy posiadać profil kandydata na kierowcę . Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Kurs kategorii B+E składa się wyłącznie z części praktycznej. Oznacza to, że 15 godzin (zegarowych) szkolenia obejmuje jazdy w ruchu drogowym oraz zajęcia na placu manewrowym pod okiem instruktora. Podczas zajęć kursant nabywa i udoskonala umiejętności prowadzenia pojazdu właściwego dla kategorii B wraz z przyczepą. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym, którego pozytywna ocena pozwala ukończyć cały kurs. Egzamin ten przeprowadzany jest przez instruktora na zasadach obowiązujących na egzaminie państwowym.