Kategoria C

Prawo jazdy kategoria C

Kategoria C to szkolenie przeznaczone dla tych, którzy chcą pracować jako kierowca zawodowy. Jeśli chcesz uzyskać pełne kwalifikacje niezbędne do pracy kierowcy – zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zawodowych!

Kategoria C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz przyczepy lekkiej
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii C należy posiadać profil kandydata na kierowcę . Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • teoretyczna – 20 godzin
  • praktyczna – 30 godzin (zegarowych) -jazd w ruchu drogowym i zajęć na placu manewrowym pod okiem wykwalifikowanego instruktora, osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii D – część praktyczna to 20 godzin.

Dzięki zajęciom praktycznym, nasi kursanci nabywają oraz udoskonalają umiejętności prowadzenia samochodu o większej masie. Zarówno w ruchu drogowym, jak i przygotowują do wykonywania manewrów takim pojazdem w codziennym poruszaniu się.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który odbywa się na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.

Pełny opis wymagań egzaminacyjnych wspólnych dla wszystkich kategorii, oraz dla KAT. C  znajduje się na stronie placu manewrowego.

Ważne! Do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacji. Ze szczegółami związanymi ze szkoleniami dla kierowców można zapoznać się w zakładce Szkolenia zawodowe lub w naszych biurach.

Informację na temat bieżących terminów kursów znajdziecie na podstronie „Terminarz

kierunek kariera

Cennik kursów wraz z aktualnymi promocjami znajdziecie na podstronie „Cennik