Kategoria D

Prawo Jazdy kategoria D

Kategoria D w OESie doskonale przygotuje Cię do pracy na stanowisku kierowcy. U nas możesz zrobić i prawo jazdy kategorii D i zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy

Kategoria D uprawnia do kierowania:

  • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Aby zapisać się na kurs prawo jazdy kategorii D należy posiadać profil kandydata na kierowcę. Szczegóły dotyczące zakładania profilu kandydata na kierowcę znajdują się w zakładce Prawo jazdy .

Kurs składa się z dwóch etapów:

  • część teoretyczna – 20 godzin (lekcyjnych)
  • część praktyczna – wymiar godzin uzależniony jest od kategorii prawa jazdy jaką posiada kandydat na kierowcę kategorii D:
    • dla osób, które już posiadają prawo jazdy kategorii C – szkolenie praktyczne trwa 40 godzin; są to jazdy w ruchu drogowym oraz zajęcia na placu manewrowym,
    • dla osób, które posiadają prawo jazdy kategorii B – jest to 60 godzin

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który odbywa się analogicznie jak egzamin państwowy.

Informację na temat bieżących terminów kursów znajdziecie na podstronie „Terminarz

Cennik kursów wraz z aktualnymi promocjami znajdziecie na podstronie „Cennik