Licencja Taxi

Licencja Taxi Kraków

Praca jako taksówkarz? Czemu nie, zapraszamy na szkolenie Licencja TAXI do OESu w Krakowie!

Licencja na przewóz drogowy taksówką, czyli licencja TAXI. Jest to dokument, który – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 – musi posiadać każdy kierowca, który chce wykonywać transport drogowy taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Do kursu może przystąpić osoba, która:

W OESie prowadzimy dwa rodzaje kursów pozwalających na uzyskanie licencji TAXI:

 • w formie wykładów (w cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe)
 • w formie e – learningu (w cenie kursu wliczony jest dostęp do platformy szkoleniowej na 2 miesiące, po tym terminie przedłużenie dostępu o każdy następny rozpoczęty miesiąc to koszt 60 zł), cena e-learningu nie obejmuje materiałów szkoleniowych

Program szkolenia obejmuje:

 • zagadnienia z zakresu topografii Krakowa, w szczególności: usytuowanie zabytków, baza noclegowo – gastronomiczna i wypoczynkowo – rekreacyjna (łącznie 15 godzin)
 • przepisy prawa miejscowego (łącznie 5 godzin), w szczególności:
  • przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami (3 godziny)
  • ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – (1 godzina)
  • zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie (1 godzina)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu na przewóz drogowy taksówką oraz dopełnienie koniecznych formalności. Kandydat ma obowiązek złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu, najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia oraz kopię dowodu wpłaty za egzamin w wysokości 140 zł.

Egzamin składa się z 35 pytań, z czego:

 • 24 pytania dotyczą zagadnień topografii miasta (położenie ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów  – urzędy, dworce, szpitalem teatry, kina)
 • 11 pytań z zakresu prawa miejscowego dotyczącego taksówek.

Egzamin trwa 45 minut. Egzamin uważa się za zdany, gdy osoba egzaminowana uzyskała min. 20 punktów z zakresu topografii miasta oraz 8 punktów w pozostałym zakresie.