Przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR

Kurs ADR Kraków

Ośrodek Szkolenia Kierowców OES Kraków

Chcesz rozszerzyć swoje kwalifikacje o przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR? Zapraszamy do OESu!

W ramach szkolenia przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR realizowane są dwa rodzaje szkoleń:

  1. kurs dokształcający początkowy – skierowany do osób, które po raz pierwszy chcą uzyskać uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych
  2. kurs dokształcający doskonalący – to oferta dla osób, które posiadają posiadają ważne zaświadczenie ADR i chcą przedłużyć jego ważność

Na kurs ADR mogą zapisać się osoby, które spełniają następujące wymagania:

  • posiadają prawo jazdy minimum kategorii B
  • osiągnęły minimalny wiek – 21 lat
  • w przypadku gdy kurs wiąże się z przedłużeniem już posiadanych uprawnień – osoba szkolna zobowiązana jest do okazania aktualnego zaświadczenia ADR

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Urząd Marszałkowski.

Egzamin, w formie pisemnej, przeprowadzany jest w ośrodku realizującym kurs ADR bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

Egzamin obejmuje:

  • przy kursie podstawowym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 30 pytań – czas trwania 90 min
  • przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 18 pytań – czas trwania – 60 min.
  • przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1- 15 pytań – czas trwania – 45 min
  • przy kursie specjalistycznym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 15 pytań – czas trwania – 45 min

Każdy z egzaminów uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu osobie szkolonej wydawane jest zaświadczenie ADR w terminie do 7 dni od daty egzaminu. Za wydanie zaświadczenia ADR należy wnieść opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50,50 zł w tym: opłata za wydanie zaświadczenia – 50 zł i opłata ewidencyjna CEPiK – 0,50 zł.