Kurs instruktora nauki jazdy podstawowy

Najlepsze szkolenia na instruktora nauki jazdy w Krakowie!

Kurs na instruktora nauki jazdy początkowy to szkolenie dla tych, którzy ubiegają się o uprawnienia po raz pierwszy.

Kurs instruktora nauki jazdy początkowy składa się z dwóch części:

 1. część teoretyczną
 2. część praktyczna – 55 godzin + ilość godzin w zależności od kategorii, dla której mają zostać wydane uprawnienia.
kategoria prawa jazdyilość godzin
A10
B, B+E, C, T30
C+E, D+E15
D25

W ramach części praktycznej, osoba szkolona:

 • uczestniczy w wykładach na kursie prawa jazdy, podczas zajęć prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia
 • uczestniczy w zajęciach praktycznych (tzw. jazdy obserwacyjne)
 • przygotowuje prezentacje wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
 • bierze udział w zajęciach z taktyki jazdy realizowanych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Szczegółowy harmonogram szkolenia, z uwzględnieniem przedmiotów oraz liczby godzin przedstawiono w tabeli poniżej:

Lpnazwa przedmiotuliczba godzin
teoretycznychpraktycznych
1psychologia10
2metodyka nauczania50
3prawo o ruchu drogowym30
4technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu18
5bezpieczeństwo ruchu drogowego10
6zasady prowadzenia ośrodka szkolenia6
7technika i taktyka jazdy25
8praktyka instruktorska450
130

Organizacja szkolenia:

Zajęcia odbywają się w filii OES przy ul. Czarnowiejskiej 13/9

Część teoretyczna odbywa się w trybie weekendowym (zajęcia piątek, sobota, niedziela).

Część praktyczna – ustalana indywidualnie z osobą szkoloną.

Zakończenie kursu:

Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) teoretycznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Egzamin państwowy składa się z trzech etapów:

 1. egzamin testowy
 2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
 3. egzamin na placu manewrowym: omówienie i wykonanie wylosowanego manewru

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
tel. 12 632 06 06
tel. kom. 512 324 369

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Formularz wiadomości: