Kurs instruktora nauki jazdy uzupełniający

Zostań najlepszym instruktorem nauki jazdy szkoląc się z Nami!! Zapisz się na kurs instruktora nauki jazdy uzupełniający w OESie i rozszerz swoje uprawnienia.

Szkolenie kurs instruktora nauki jazdy uzupełniający skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć zakres posiadanych już uprawnień na instruktora nauki jazdy o dodatkową kategorię.

Do szkolenia może przystąpić osoba, która – obok wymagań podstawowych opisanych w zakładce Szkolenia instruktorów – posiada:

  • prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne
  • dokument poświadczający niekaralność

Szkolenie obejmuje część praktyczną, dotyczy:

  1. techniki i taktyki jazdy (7 godzin)
  2. praktyki instruktorskiej (54 godziny)

przy czym wymiar zajęć praktycznych (obserwacji) uzależniony jest od rodzaju kategorii prawa jazdy, którą kandydat na instruktora chce uzyskać. Ilość godzin w zależności od kategorii w tabeli poniżej

kategoria prawa jazdyilość godzin
A10
B, B+E, C1, C, D1, C1+E, T30
C+E, D+E15
D25

 

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje – część praktyczna:

  • uczestnictwo w wykładach na kursie prawa jazdy prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców OES
  • uczestnictwo w zajęciach praktycznych (tzw. jazdy obserwacyjne)
  • przygotowanie własnej prezentacji wybranych zagadnień z prawa ruchu drogowego
  • praktyka jazdy, realizowana w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może wówczas zapisać się na egzamin państwowy.

 

 

Wszelkie informacje :

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
tel. 12 632 06 06
tel. kom. 512 324 369