Kurs na instruktora wykładowcę

Zapisz się już dziś na kurs na instruktora wykładowcę i zostań wykładowcą w ośrodku szkolenia kierowców!

Kurs na instruktora wykładowcę skierowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem wyłącznie szkoleń teoretycznych dla kandydatów na kierowców.

Do kursu przystąpić mogą osoby, które:

 • posiadają wykształcenie podstawowe
 • złożą oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, w którym oświadczą, że nie byli karani za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kurs składa się z części teoretycznej, podczas której omawiane są zagadnienia z następujących tematów:

 • nauka podstaw techniki jazdy
 • przepisy ruchu drogowego
 • zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • problematyka związana z zagadnieniami wypadków drogowych, psychologii transportu oraz etyki zawodu instruktora
 • problemy i szkody związane z nadużyciem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu, w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie

Część teoretyczna szkolenia organizowana jest w filii naszego ośrodka przy ul. Czarnowiejskiej 13/9 w formie kursu weekendowego (piątek, sobota, niedziela). Część praktyczna – ustalana jest indywidualnie z kursantem.

 

Wszelkie informacje :

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
tel. 12 632 06 06
tel. kom. 512 324 369