Warsztaty instruktorskie

Najlepsze warsztaty instruktorskie w Krakowie!

Warsztaty instruktorskie to szkolenie skierowane dla instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, którzy – zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – zobowiązani są najpóźniej do dnia 7 stycznia każdego roku, przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku poprzednim.

Szkolenie składa się z dwóch części – zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Cały kurs organizowany jest w formie kursu weekendowego.

Część teoretyczna obejmuje trzy działy:

 1. uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów
  • psychologia – 1 godzina
  • metodyka nauczania – 1 godzina
  • prawo ruchu drogowego – 1 godzina
  • technika kierowania i obsługi pojazdu – 1 godzina
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godzina
 2. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych
 3. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych

Część praktyczna obejmuje tematy związane z:

 1. przeprowadzeniem, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych
 2. przeprowadzeniem, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych
 3. oceną sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych

Warsztaty instruktorskie w OESie to gwarancja

 • zajęć z wysoko wyszkoloną kadrą prowadzącą zajęcia
 • profesjonalnego podejścia
 • dopasowania terminu szkolenia do grup
 • dopasowania lokalizacji szkolenia dla grup
 • rabaty