Wózki widłowe

Wózki widłowe z wymianą butli gazowej – zdobądź uprawnienia zapisując się na szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców OES w Krakowie.

Wózki widłowe, a dokładniej – kurs na operatora wózka widłowego to szkoleniem przygotowawcze na które mogą zapisać się osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • których stan zdrowia pozwala na pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych określonego typu (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • typy wózków jezdniowych,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
 • ładunkoznawstwo,
 • BHP,
 • elementy dozoru technicznego.

Ponadto, szkolenie obejmuje również:

 • zajęcia praktyczne na placu manewrowym,
 • przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności związanych z wymianą butli,
 • wymianę butli – omówienie czynności oraz prezentacja schematu postępowania przez instruktora,
 • wymiana butli – ćwiczenia praktyczne pod kierunkiem instruktora

Nasza wykwalifikowana kadra, która korzysta z programu szkoleniowego udostępnionego przez Urząd Dozoru Technicznego, przygotuje perfekcyjnie każdego uczestnika kursu do pomyślnego zakończenia szkolenia i zdania egzaminu przed komisją UDT.

Osoby decydujące się na rozpoczęcie szkolenia w OESie mają gwarancję, że zostaną w sposób profesjonalny przygotowane do samodzielnej jazdy wózkiem widłowym i wykonywania czynności osprzętem wózka oraz jego codziennej obsługi.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Następnie kursant przystępuje do egzaminu zewnętrznego przed Urzędem Dozoru Technicznego (w cenie kursu). Egzamin, po którym kursant otrzymuje uprawnienia UDT (legitymację UDT) składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin zewnętrzny, dla osób zainteresowanych uprawnieniami UDT, organizowany jest przez nasz Ośrodek. Egzamin zewnętrzny składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zdawana jest w Urzędzie Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla lub w filii naszego ośrodka. Część praktyczna – odbywa się na naszym placu manewrowym przy ul. Pachońskiego. Egzamin praktyczny zdawany jest na naszym sprzęcie w obecności pracownika Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs – część teoretyczna realizowana jest w filii OES przy ul. Czarnowiejskiej 13/9.