REGULAMIN STRONY OES.COM.PL

REGULAMIN STRONY OES.COM.PL

 

 1. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wyboru usługi w ośrodku szkolenia kierowców

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r ( Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług droga elektroniczną

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES z siedzibą w Krakowie.

2.2. Strona przeznaczona jest do użytku osób znajdujących się w Polsce jak i poza granicami kraju, a wszelkie informacje dotyczące usług, promocji i cen dotyczą i obowiązują wyłącznie w Polsce.

2.3 Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2.4 Regulamin określa:

 1. Zasady dokonywania rezerwacji na kursy.
 2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji dostępnych usług
 3. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem świadczonych usług

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Prawa własności intelektualnej.

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej zgody pisemnej firmy Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES. Użytkownik nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączaj ej do treści innych opracowań ( takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich)

 

 

 1. Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczane na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie i jej usługach i o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany, lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie i jej usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.

 

 1. Strony do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania ( np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że firma ma jakiekolwiek powiązania ze stronami lub ich właścicielami.

 

 1. Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów firmie Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

 

Firma Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES prowadzi stałą kontrolę niniejszej witryny, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszyć obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie tego faktu firmie Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES. W uzasadnionych przypadkach , firma Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

 

 1. Ochrona danych

Dane osobowe ( takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

 1. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

 

Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES

Ul. Wrocławska 48

30-011 Kraków

Nip: 675-117-38-56

e-mail: biurowroclawska@oes.com.pl

 1. Pozostałe postanowienia

Firma Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców OES zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze zmian firma poinformuje na swojej stronie internetowej.

 

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.